Zgłoszenie wodnoprawne

Table of Contents

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy pomagają naszym klientom z różnych sektorów w spełnieniu wymogów dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w ochronę wód i środowiska naturalnego. W ramach naszej szerokiej oferty świadczymy również usługi związane z zgłoszeniami wodnoprawnymi.

Czym jest zgłoszenie wodnoprawne?

Zgłoszenie wodnoprawne jest ważnym etapem w procesie regulacji działalności związanej z wykorzystywaniem zasobów wodnych. W Polsce, zgodnie z Ustawą Prawo Wodne, każda działalność, która korzysta lub wpływa na wody powierzchniowe lub podziemne, podlega obowiązkowi zgłoszenia takiej działalności organowi wodnemu.

Zgłoszenie wodnoprawne jest formalnym pismem składanym organowi wodnemu, w którym przedstawia się informacje dotyczące planowanej lub prowadzonej działalności, która może wpływać na zasoby wodne. Celem zgłoszenia jest uzyskanie zgody na realizację danej działalności, która musi być zgodna z obowiązującymi przepisami ochrony wód. Zgłoszenie wodnoprawne stanowi istotny element procesu oceny oddziaływania na środowisko wodne.

Usługi zgłoszeń wodnoprawnych świadczone przez Ecometric

Firma Ecometric oferuje profesjonalne usługi związane z przygotowaniem i składaniem zgłoszeń wodnoprawnych. Nasz zespół ekspertów posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód oraz procedur zgłoszeniowych. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorstwami, jak i instytucjami publicznymi, dostosowując nasze usługi do unikalnych potrzeb każdego klienta.

Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści zapewnią Państwu kompleksową pomoc na każdym etapie procesu zgłoszenia wodnoprawnego. Nasze usługi obejmują:

1. Doradztwo w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych

Nasi eksperci pomogą Państwu w zrozumieniu przepisów wodnoprawnych i określeniu, czy działalność, którą Państwo prowadzą, wymaga zgłoszenia. Doradzimy również w zakresie dokumentacji i procedur niezbędnych do przygotowania kompletnego zgłoszenia wodnoprawnego.

2. Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej

Nasi specjaliści opracują kompletną dokumentację zgłoszeniową, uwzględniającą wszystkie wymagane informacje i załączniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego. Dokumentacja będzie zawierać szczegółowy opis planowanej lub prowadzonej działalności oraz ocenę jej wpływu na środowisko wodne.

3. Współpraca z organem wodnym

W imieniu naszych klientów podejmiemy wszelkie niezbędne działania związane z kontaktami i komunikacją z odpowiednim organem wodnym. Będziemy reprezentować Państwa interesy i dążyć do uzyskania pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia wodnoprawnego.

4. Monitorowanie i ocena oddziaływania

Po złożeniu zgłoszenia wodnoprawnego, nasz zespół będzie monitorować i oceniać oddziaływanie działalności na środowisko wodne. W razie konieczności podejmiemy działania korygujące lub zaktualizujemy zgłoszenie wodnoprawne, aby zapewnić pełne spełnienie wymogów prawnych.

Skorzystaj z naszych usług zgłoszeń wodnoprawnych już dziś!

Jeśli Państwa działalność wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, niezwłocznie skontaktujcie się z nami. Jako firma Ecometric jesteśmy gotowi zapewnić Państwu profesjonalne wsparcie i kompleksowe rozwiązania w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych. Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwolą Państwu skutecznie spełnić wymagania prawne i chronić nasze cenne zasoby wodne.

uwaga!
Zmiana adresu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 maja 2024 roku zmienił się adres ECOMETRIC Sp. z o.o.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia